Màsters

Màsters en Química

Universitat: Universitat de Barcelona

  TANCADA  

Convocatòria d’ajuts de la Càtedra UB – Fundación Privada José Luis Massó per a la matrícula en màsters universitaris de la Facultat de Química de la UB per al curs 2022/2023.

OBJECTIUS

Aquests ajuts tenen com a objectiu fonamental finançar la totalitat del preu de la matrícula en màsters universitaris
de la Facultat de Química de la UB pel curs 2022/2023.

TERMINIS PER LA SOL·LICITUD

Termini de presentació de sol·licituds del 06/07/2022 al 23/08/2022

LLOC DE PRESENTACIÓ

Les persones interessades en participar en aquest procés selectiu han de presentar la sol·licitud, degudament signada, dirigida a l’Oficina d’Afers Generals de l’Administració de Centre de Física i Química. A tal efecte, cal emprar el model de sol·licitud annex a aquesta convocatòria.

La sol·licitud es pot presentar a través del sistema d’instància genèrica https://www.ub.edu/eadministracio/IG.html, o presencialment al punt d’assistència auxiliar en matèria de registre de l’Oficina d’Afers Generals de l’Administració de Centre de Física i Química o a qualsevol altra punt d’assistència de la UB http://www.ub.edu/registre/ca/horari.html o per qualsevol dels mitjans establerts en la llei 39/2015, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

PRESENTA LA
TEVA

SOL·LICITUDS

    PROTECCIÓ DE DADES: Fundació Privada José Luis Massó com a responsable del tractament, tractarà les teves dades amb la finalitat de donar resposta a la teva consulta o petició. Pots accedir, rectificar i suprimir les teves dades, així com exercir altres drets consultant la informació addicional i detallada sobre protecció de dades a la nostra Politica de Privacitat