La nostra Finalitat

_

Inserció laboral mitjançant la formació de joves universitaris sense recursos econòmics,
amb especial consideració als joves en situació de discapacitat.

Paraules del President

Compromesos amb la societat i l’esforç

Recopilem contribucions voluntàries per a impulsar la inserció laboral dels joves sense recursos econòmics, mitjançant l’impuls de l’educació superior

Coneix les nostres
BEQUES

_

Si estàs interessat a conèixer les nostres beques, o vols accedir a una o presentar-nos una nova proposta, accedeix a aquest apartat on trobaràs la informació que necessites.

UNIVERSIDADES

Colaboradoras

EMPRESAS

Colaboradoras