Com ens pots ajudar?

_

Donatius
Ajuda’ns a créixer

 

Gràcies a la col·laboració i donacions de particulars, entitats i empreses podem fer possible que s’emportin a fi tots aquells projectes que la fundació planifica per a ajudar a tots els joves sense recursos.

EMPRESA

EMPRESA

Select Payment Method
Personal Info

Donation Total: 50,00€

PARTICULAR

OFERINT PRÀCTIQUES
PROFESSIONALS I ALTRES FORMES DE COL·LABORACIÓ

Consulta els beneficis fiscals als donatius efectuats per a particulars.

Fundació acollida a la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge.

ORGANITZACIÓ
D’ESDEVENIMENTS
BENÈFICS

UNIVERSITATS
FORMULARI DE
COL·LABORACIÓ

4INSTITUCIONS COL·LABORADORES
3UNIVERSITATS COL·LABORADORES
30SOL·LICITUDS
ATESES
20BEQUESCONCEDIDES