Paraules del President

La fundació ha estat creada com a manifestació del nostre compromís amb la societat, tenint com a objectiu, promoure la inserció laboral de joves sense recursos econòmics i fonamentalment impulsant l’educació superior i la promoció de l’experiència professional.

 

A fi de fomentar l’esforç, tenim la vocació d’impulsar les carreres professionals de joves sense recursos que a més estiguin en situació de discapacitat física, psíquica o sensorial.