Paraules del President

El Sr. Isidro Massó ha creat la fundació, que rep el nom del seu pare, com a manifestació del seu compromís amb la societat i amb l’esforç i amb l’objectiu d’impulsar la inserció en el món laboral dels joves sense recursos econòmics, mitjançant l’impuls de l’educació superior i la promoció de l’experiència professional.

 

A fi de fomentar l’esforç, el Sr. Massó té també la vocació d’impulsar les carreres professionals de joves sense recursos que a més estiguin en situació de discapacitat física, psíquica o sensorial.